Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası

Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ile bütçeniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda kendi sigorta planınızı belirleyebilirsiniz.

Seni Anlayan Sigorta

VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası

Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sigortası ile yurt dışına yaptığınız iş veya gezi amaçlı seyahatlerde başınıza gelebilecek kaza veya hastalık gibi risklere karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz. 

Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası yalnızca kaza veya hastalık riskleri için değil, seyahat iptali veya bagaj kaybı gibi olası sorunlara karşı da teminat sağlar. Böylece seyahatlerinize kaldığınız yerden, güvenle devam edebilirsiniz.

Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Teminatları

 • Tıbbi tedavi teminatı
 • Sigortalının tıbbi tedavi nakli
 • Sigortalının daimi ikametgaha nakli
 • Vefat halinde cenazenin yurda nakli
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Bagaj kaybı veya hasarı
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle konaklama süresinin uzatılması
 • Refakatçinin konaklama giderleri / günlük (4 gün)
 • Refakatçi nakli
 • Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle geri dönüş seyahati
 • Evde meydana gelen hasar nedeniyle geri dönüş seyahati
 • Tıbbi danışmanlık
 • İlaç gönderim organizasyonu
 • Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması
 • Gecikmeli bagaj
 • Pasaport veya bilet kaybı
 • Gasp/kapkaç teminatı
 • Overbooking nedeniyle gecikme
 • Gecikme nedeniyle sktarma yapılacak uçuşun kaçırılması
 • Seyahatin gecikmesi (en fazla 12 saat (ilk 4 saat muafiyetli))
 • Seyahatin iptali / Katılımcının tur iptali
 • Nakit svans / kamu davalarında kefalet ücreti (borç olarak)

Hızlı Teklif Al

İletişim bilgilerinizi bırakın hızlı teklif için size en kısa sürede geri dönüş sağlayalım.

Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortasının Geçerli Olduğu Ülkeler

Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Afganistan, Irak vb. savaş hali bulunan ve şiddet olayları devam eden ülkeler hariç tüm dünyada geçerlidir. Ayrıca sigortanızı yaptırırken poliçenizin geçerli olmasını istediğiniz ülkeleri seçebilirsiniz.

Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ve Aveon Yurt Dışı Seyahat Sigortasının Farkları

Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, Aveon Yurt Dışı Seyahat Sigortasından farklı olarak geniş kapsamlı teminat ve ek teminatlara sahiptir. Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortasının, Yurt Dışı Seyahat Sigortasından bir diğer farkı da teminat limitleridir. 

Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortasının geniş kapsamlı teminatları ile yurt dışında başınıza gelebilecek kaza veya hastalık gibi durumlara karşı tam koruma sağlayabilirsiniz.

Ukrayna Seyahat Sigortası

Ukrayna ziyaretleriniz için ülkeye girişte sağlık sigortası ibraz etmeniz zorunludur. Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ile Ukrayna seyahatinizden önce sigortanızı yaptırıp kaza veya hastalık gibi olası risklere karşı önlem alabilir, tüm seyahatinizi içiniz rahat ve güvenle geçirebilirsiniz.

Almanya Seyahat Sigortası

Schengen üyesi Avrupa ülkeleri arasında yer alan Almanya’ya seyahat etmek istediğinizde, vize başvurusu sırasında seyahat sigortası ibraz etmeniz zorunludur. Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sigortası, konsolosluk tarafından belirlenen şartların ve teminatların tamamını kapsar. Böylece Almanya seyahatiniz sırasında kaza, hastalık veya yaralanma gibi durumlara karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz.

Amerika Seyahat Sigortası

Amerika Birleşik Devletleri vize başvuruları sırasında seyahat sigortası ibrazı zorunlu değildir. Ancak seyahatiniz sırasında beklenmedik bir kaza veya hastalık yaşamanız durumunda, yabancı bir ülkede kendinizi güvende hissetmeniz son derece önemlidir. Üstelik Amerika’daki sağlık kuruluşlarında yapılan tedaviler ve ilaç masrafları oldukça maliyetlidir. Aveon VIP Seyahat Sağlık Sigortası ile Amerika’da yaşayabileceğiniz bir hastalık sonucu tedavi masraflarınızı güvence altına alabilir, seyahatiniz ile ilgili bir sorun olması durumunda da maddi kayıplarınızı telafi edebilirsiniz.

VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Teminatları Karşılaştırma Tablosu

Yurt dışı seyahatlerinize güvenle çıkmanız ve seyahatinizi içiniz rahat bir şekilde tamamlamanız için Aveon VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ile yanınızdayız! Teminat karşılaştırma tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz:

TEMİNATLARAVRUPA/SCHENGEN (ABD&KANADA HARİÇ TÜM DÜNYA) ÜLKELERİ (EURO)TÜM DÜNYA ÜLKELERİ (EURO)
TlBBİ TEDAVİ ΤΕΜİΝΑΤΙ30.00050.000
SiGORTALlNIN TlBBİ TEDAVİ NAKLİ30.00050.000
SİGORTALANIN DAİMİ İKAMETGAHA NAKLİ30.00050.000
VEFAT HALİNDE CENAZENİN YURDA NAKLİ30.00050.000
ACİL MESAJLARIN İLETİLMESİSINIRSIZSINIRSIZ
BAGAJ ΚΑΥΒΙ VEYA HASARl400400
YARALANMA VEYA HASTALIK NEDENİYLE ΚΟΝΑΚLΑΜΑ SÜRESİNİN UZATlLMASl200200
REFAKATÇİNİN KONAKLAMA GİDERLERİ/GÜNLÜK Max. 4 GÜN200200
REFAKATÇİ NAKLİEKONOMİ SINIFI UÇAK BİLETİEKONOMİ SINIFI UÇAK BİLETİ
AİLE ÜYELERİNİN BİRİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE GERİ DÖNÜŞ SEYAHATİEKONOMİ SINIFI UÇAK BİLETİEKONOMİ SINIFI UÇAK BİLETİ
EVDE MEYDANA GELEN HASAR NEDENİYLE GERİ DÖNÜŞ SEYAHATİEKONOMİ SINIFI UÇAK BİLETİEKONOMİ SINIFI UÇAK BİLETİ
TIBBİ DANIŞMANLIKSINIRSIZSINIRSIZ
İLAÇ GÖNDERİM ORGANiZASYONUSINIRSIZSINIRSIZ
BAGAJIN BULUNMASI VE SİGORTALIYA ULAŞTIRILMASISINIRSIZSINIRSIZ
GECİKMELİ BAGAJ100200
PASAPORT VEYA BİLET KAYBI
250250
GASP/KAPKAÇ TEMİNATI400400
OVERBOOKING NEDENİYLE GECİKME100100
GECİKME NEDENİYLE AKTARMA YAPILACAK UÇUŞUN KAÇIRILMASI100100
SEYAHATİN GECİKMESİ/ SAAT Max. 12 Saat (İlk 4 saat muafiyetli)100100
SEYAHATİN İPTALİ / KATILIMCININ TUR İPTALİ / Max TUR BEDELİ İL SINIRLI1.0001.000
NAKİT AVANS / KAMU DAVALARINDA KEFALET ÜCRETİ (BORÇ OLARAK3.0005.000

VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular

Acil bir durum olduğunda Aveon Sigorta müşteri hizmetlerini arayarak 7 gün 24 saat destek alabilirsiniz.

Evrağın Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden biri olması gerekir. Bu dillerden farklı bir dilde hazırlanan evrakın yeminli tercüme ile tercüme edilmesi istenir.

VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortasında 65 yaş üzeri kişilere yalnızca kaza durumunda hizmet verilir. 81 yaş ve üzerindeki kişiler için teminat verilmez.

VIP Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortasının süresi ülke dışına çıkışınız pasaport ile tespit edildiği an başlar ve tekrar ülkeye girişiniz pasaport ile tespit edildiği an biter.

Yurt dışındaki sağlık kurumlarına doğrudan ödeme yapılmaz. Ödeme yaptıktan sonra belgeleri ibraz etmeniz gerekir.

Evraklarınızı gönderici kısmına kendi bilgilerinizi, alıcı kısmına da Aveon Sigorta’nın bilgilerini doldurarak posta ile bize göndermeniz yeterlidir.

Evet, Schengen vizesi için seyahat sigortası zorunludur.

Hayır, Amerika vizesi için seyahat sigortası zorunlu değildir.

Standart Seyahat Sağlık Sigortaları, 30.000 Euro limite kadar olan sağlık hizmetlerini teminat altına alınır. 30.000 Euro teminatlı seyahat sigortası, Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları için Schengen ülkeleri tarafından belirlenen standart teminattır.

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar