Blog

Trafik Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazaları, her araç kullanıcısı için riskli sonuçlar içeren hem maddi hem de hayati sonuçları olan kaza türleridir. Bu nedenle trafik kontrol mekanizmaları, tespit süreçleri ve takip sırasında kusur oranı hesaplamaları ile zarar karşılamalarında sorumlular belirlenir.

Özellikle maddi hasar boyutunda kalan trafik kazaları için kusur oranı hesaplamaları, araç sahipleri tarafından önemli detaylar içerir. Dolayısıyla trafikteki riskler ve sonuçlarına yönelik nitelikli bilgi edinmek araç sahipleri açısından önem taşır.       

Trafik Kazasında Kusur Oranı Nedir? 

Trafik kazası kusur oranı; yaşanan trafik kazası sonrasında meydana gelen hasar, zarar ve kayıplara yönelik sorumlu tarafın belirlenmesi için kullanılan orandır. Hata oranı olarak da adlandırılan trafik kazası kusur oranının tespiti için çeşitli incelemeler yapılır. 

Kazanın gerçekleştiği alan, kazaya karışan araç ve sürücü nitelikleri, yol durumu, çevre ve hava şartları gibi pek çok kategori raporlaştırma için incelenir. Sonuç olarak kazaya karışan taraflar arasında varsa oransal bir dağılım yapılır. Eğer tek taraf kazanın gerçekleşmesine sebep olmuşsa %100 kusurlu kabul edilir ve trafik kazası kusuru o taraf için düzenlenir. 

Asli ve Tali Kusur Oranı Ne Demektir? 

Trafik kazası kusur oranı belirlenirken kullanılan iki önemli kavram asli kusur ve tali kusur kavramlarıdır. Asli kusur; kazanın ana sebebi olarak belirlenen tarafı temsil eder. Tali kusur ise kaza sırasında gereken önlemi almamış olan ya da dikkatli davranmayan taraf anlamına gelir. 

Tramer heyeti tarafından belirlenen kusur oranları şu şekilde sıralanabilir: 

  • Asli kusur: %100 
  • Tali kusur: %0 

Sigorta şirketleri tarafından belirlenen kusur oranlarında asli ve tali kusur için kullanılan sınırlar farklılık gösterir. Bu bağlamda sigorta şirketleri %75 oranındaki kusurları asli, %25 oranındaki kusurları tali saymaktadır. 

Son olarak adli ve sigorta tahkim heyeti tarafından belirlenmiş olan kusur oranları asli kusur için %70, tali kusur için %30 şeklindedir. 

Trafik Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Belirlenir? 

Trafik kazası sonrasında kusur oranı belirleme işlemleri için kazaya karışan taraflar belirli aşamaları gerçekleştirmelidir. Eğer bu aşamaların gerçekleşmesi için tarafların müdahalesi söz konusu olamıyor ve anlaşmazlık doğuyorsa kolluk kuvvetlerinin belirleme aşamalarını gerçekleştirmesi için müracaat edilir. 

Tarafların trafik kazası için kusur oranı belirlenmesi adına takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir: 

  • Tutanak Tutmak: Maddi hasara sebep olan kazalarda ilk yapılması gereken tarafların tutanak tutmasıdır. Bu tutanaklar tarafların uzlaşması sonucunda kendilerince tutulabilir. Eğer taraflar arasında anlaşmaya varılamazsa, tutanak tutma işlemlerinin yapılması için kolluk kuvvetlerine (jandarma, polis vb.) müracaat edilir. 
  • Sigorta Şirketine Tutanak İletme: Kaza için tutulan tutanakların, kaza sonrası fotoğraflarla birlikte ilgili sigorta şirketine gönderilmesi gerekir. Buradaki temel maksat şirketlerin kusur oranını ve hangi tarafın kusurlu olduğunu belirlemesidir. 
  • Tutanakların Trafik Sigortaları Bilgi Merkezine Gönderimi: Kazaya karışan araç sahiplerinin poliçe yaptıkları şirketler, ilgili dosyayı açar ve TRAMER kaydı oluşturur. TRAMER; Trafik Sigortaları Merkezi’dir. Bu merkezde araçlar için sağlıklı sigorta fiyatları belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülür ve kazaya karışan araçların kusur oranları belirlenir. Sigorta şirketi ve taraflar TRAMER incelemesine 5 iş günü içinde itiraz etmezse tespit edilen oranlar kabul edilmiş sayılır. 

Kazada Kusur Oranı Öğrenme 

Trafik kazası kusur oranı belirlemelerinin ardından araç sahiplerinin ilk merakı kazadaki kusur oranının öğrenilmesine yöneliktir. 

Trafik kazaları sonrasında belirli adımların gerçekleştirilmesi ile hesaplanan kusur oranını öğrenmek için sorgulama işlemi yapılabilir. Trafik kazasına ilişkin kusur oranlarını öğrenmek için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) web sitesini kullanabilir, kazaya ait kusur oranınızı öğrenebilirsiniz. 

Kusur Oranı Sorgulama 

Kaza sonrası kusur hesaplamaları için yapılan tutanak, bildirim ve tasdik sürecinin ardından araç sahipleri kusur oranlarını öğrenebilir. Bu işlem için kusur oranı sorgulama işlemi yapılmalıdır. 

Karara bağlanmış kusur oranlar SBM resmi web adresi üzerinden yapılmalıdır. SBM resmi internet sitesinde bulunan “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama” başlığı sekmesine tıklayarak araç bilgileriyle sorgulama yapabilirsiniz. 

Kaza Kusur Oranları Nelerdir? 

Kaza kusur oranları, kendi içinde oransal başlıklara sahiptir. Bazı oranlar tam kusurluluk ifade ederken bazıları taraflardan birinin kusursuz olduğu anlamına gelir. Bazı oranlar da hem sigorta şirketleri hem idari soruşturma sebebiyle ihtiyaç duyulan kusurlu sayılma sınırları için kullanılır. Kaza kusur oranları %0 kusur oranından başlar ve %100 kusur oranına kadar farklı aralık değerleriyle ifade edilir.        

Trafik Kazasında Yüzde 0 Kusur Ne Demektir? 

Trafik kazası kusur oranı %0 olan işlemler, taraflardan birinin kazaya ilişkin bir kusuru olmadığı anlamı taşır. Kazaya karışan araçlardan birine inceleme sonrası %0 kusur oranı verilirse, ilgili taraf %100 haklı kabul edilir. Her türlü hasar karşılama ve hak talep etme sürecinde bu oran dikkate alınır.                    

Trafik Kazasında Yüzde 25 Kusur Ne Demektir? 

Trafik kazası kusur oranı %25 olan taraflar için %75’lik bir haklılık oranı belirlenir. Kaza sırasında gereken özen ve dikkati göstermeyen hafif kusurlu taraflar genellikle bu değer üzerinden kusurlu bulunur.                  

Trafik Kazasında Yüzde 50 Kusur Ne Demektir? 

Kazalar sırasında her iki tarafın da eşit şekilde kusurlu bulunduğu durumlar için %50 kusurlu ibaresi kullanılır. Bu tür tespitlerden sonra, taraflar kaza sonrası hasar karşılama sürecinde maliyetin yarısını karşı tarafın sigortası ile karşılayabilir. 

Trafik Kazasında Yüzde 75 Kusur Ne Demektir? 

Trafik kazası kusur oranı %75 olan taraflar, %25 haklılık oranına sahiptir. Bu durumda trafik sigortası kazaya ait hasarın %25’lik kısmını karşılar. Sigortalama işlemlerinde kusur oranlarının dışında kalan kısım haklılık oranını ifade eder. Dolayısıyla sigorta şirketleri ve araç sigorta poliçeleri, haklılık oranı kadar ödeme taahhüt eder. %75 kusurlu bulunan tarafın aracı için yapılan maliyet karşılaması %25 oranında olur. 

Trafik Kazasında Yüzde 100 Kusur Ne Demektir? 

Kazaların ardından trafik incelemeleri sonrasında kusur oranı %100 olan taraf için herhangi bir hasar karşılaması yapılmaz. Aynı zamanda %100 kusurlu tarafın sigortası ile karşı tarafın mali hasarı karşılanır. 

Trafik Kazası Kusur Oranı Hesaplama 

Trafik kazasında kusur oranları hesaplanırken, kaza bölgesinde yapılan incelemeler ve fotoğraflama delilleri kullanılır. Bu delillere ek olarak taraflar arasında düzenlenen kaza tutanakları eklenir ve ilgili kurumlara başvuru yapılır. Bu belgeler sonrasında kazanın gerçekleşme şekli ve tarafların dahil olma durumu gözetilerek kusur oranı hesabı yapılır. 

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? 

Kaza tespit tutanağı; trafik kazalarında kusur oranı hesapları için kullanılan ve sigorta muhatapları tarafından hazırlanan tutanak türüdür. Trafik kazasının ardından gerçekleşen kazaya ilişkin çeşitli detaylar, araç bilgileri ve sürücü bilgileri gibi kategoriler için form şeklinde doldurulur ve tarafların imzasıyla mutabakat metni sayılır. 

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Tutulur? 

Trafik kazası sonrasında kazaya karışan taraflar arasında yapılan tutanak işlemi yazılı belge ile gerçekleşir. Kaza tespit tutanağı başlıklı form belgeleri kazaya dahil olan araçlar için doldurulur ve taraflarca imzalanır. Eğer kaza sonrası taraflar arasında bir anlaşmazlık olursa, kolluk kuvvetlerine müracaat edilir ve tutanak tutma işlemini polis veya jandarma memurları gerçekleştirir.     

Kaza Tespit Tutanağı İtiraz Dilekçesi Örneği 

Kaza tespit tutanaklarının düzenlenmesinden sonra taraflardan biri veya her ikisi, verilen oran hükümlerine ilgili belge üzerinden itiraz edebilir. Bu itiraz için yapılması gereken dilekçe yazmaktır. 

Kaza tespit tutanağı itiraz dilekçesi örneği şu şekildedir: 

“Yukarıdaki ifademde izah ettiğim üzere …../…./…. tarihinde ilgili kurumdan adıma verilen MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞINA işbu adli dilekçem ile itiraz etmekteyim. Kazaya sebebiyet veren ……………….. plakalı araç sürücüsü olması nedeni ile söz konusu kaza tespit tutanağına itiraz etmekteyim.’’  

Trafik kazaları, beklenmedik şekilde meydana gelebilen ve araç sahiplerini maddi zararlara uğratabilen olumsuz durumlardır. Trafikte yaşayabileceğiniz her türlü kaza ve kaza sonrası karşı tarafta ve sizin aracınızda meydana gelen hasarları, zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Aveon Global Sigorta ile kasko ve trafik sigortaları için ihtiyacınıza uygun teklifler alabilir, trafik kazalarında meydana gelebilecek maddi hasarlarınızı teminat altına alabilirsiniz. Siz de hemen Aveon Sigorta’ya başvurun, kasko sigortası ve trafik sigortası için size özel sunulan avantajlı tekliflerden yararlanın!

Diğer Yazılar

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar