Blog

Pert Kasko Nedir?

Araçların trafik kazaları sonrası aldıkları hasarlar, kullanım özelliklerine ilişkin bazı kategorilere dahil olmalarına sebep olur. Kaza sonucu %70 ve üzeri hasar almış olan araçlar için pert ifadesi kullanılır. 

Yani herhangi bir kaza ve hasar alma durumundan dolayı %70’in üzerinde zarar gördüğü tespit edilen araçlar pert araçtır. Bu durumda sonraki süreç için araçların sigortalama, kaskolama işlemlerinde de bulundukları kategoriye göre hareket edilir. Pert kasko adı verilen işlemler, pert araç kategorisine dahil edilen araçları kapsar.  

Pert Ne Demektir ve Pert Kaydı Nedir? 

Pert; araçların hasar alma durumlarına ve kullanım potansiyellerine bağlı olarak belirlenen bir kategorinin adıdır. Çeşitli sebeplere bağlı olarak %70’lik sınırda veya üzerinde hasar alan araçlar pert araç kabul edilir. Bu durumda araca yönelik tüm resmi işlemler ve devirlerde mevcut kategorinin özellikleri baz alınır. Kasko işlemleri de bunlardan biridir. 

Pert kaydı aracın hasarı sonrası ruhsatına işlenen özelliği temsil eder. Perte çıkmış aracın tespit ve incelemesi sonrasında, araca ait ruhsata pert kaydı yapılır ve sonraki süreçlerde yeni sahipleri için şerh düşülür. 

Pert Araç Nedir? 

Günümüzde araçların hasar almasına ilişkin özellikle trafiğe bağlı pek çok risk faktörü bulunur. Kazalar, çarpışmalar gibi trafik döngüsüne bağlı sebeplerin yanı sıra doğal sebepler de hasar riskini artırır. Hava şartları, çevre ve koruma şartları gibi çeşitli etkenler perte çıkma sürecini tetikler. 

Pert araç; çeşitli nedenlere bağlı şekilde hasar almış olan ve bu hasarın %70 sınırına ulaştığı araçtır. Yani bir araç kaza sonrası veya diğer nedenlere bağlı olarak en az %70 hasar almışsa, artık pert araç kabul edilir ve ruhsata buna yönelik kayıt yapılır. 

Araç Pert Değeri Hesaplama 

Araçların perte çıkması durumunda mevcut maddi değerlerinde de değişim yaşanır. Artık ilgili aracın rayiç bedeline dahil olmadığı bir süreç başlar. Bu durumda araç için pert değeri hesaplama işlemi yapılması gerekir. 

Araç pert değeri hesaplama sürecinde takip edilmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir: 

 • Hasar tespitinin yapılmasına yönelik görevlendirilen eksper, parça ve tamirat için yapılan masrafları raporlar.  
 • İncelemelerin ardından parça ve tamirata yönelik masrafların toplamı, ilgili araca ait sigorta değerine ulaşırsa ya da rayiç bedelini aşarsa araç tam hasarlı şeklinde değerlendirilir. 
 • Karşılıklı anlaşılan durumlarda sigorta şirketleri en üst seviye teminat limitini aşmayacak şekilde aracın sigorta sürecinde belirlenen rayiç değerini hesaplar. 
 • Pert bedelleri için yapılan hesaplarda rayiç bedel düşülür ve kalan kısım sigorta sahibine iade edilir. Hasarlı araç da mevcut durumuyla sigortalıya teslim edilir. Pert araçlarda satış ve devir işlemleri için sonraki sürecin tüm sorumluluğu araç sahibine aittir. 

Pert Araç Kaskosu Neleri Kapsar? 

Pert araçlara ilişkin en merak edilen sorulardan biri de pert kaskoların kapsama alanıdır. Pert araç kaskosu yapılan araçlar için pert kaskonun teminatları şu şekildedir: 

 • Araca çarpma ve çarpılma sonrası oluşan hasarlar 
 • Devrilme, yuvarlanma kaynaklı hasarlar 
 • Araç yanması 
 • Anahtarıyla beraber aracın çalınması 
 • Doğal afet sebebiyle aracın hasar alması 
 • Sel ve su baskınları dolayısıyla alınan hasarlar 
 • Terör ve halk hareketleri sebebiyle hasar alınması 
 • Yetkili olmayan kimselerce aracın çekilmesinden doğan hasarlar 

Pert araç kaskolarında kapsama alanına ilişkin farklı kategoriler de bulunur ve sigorta şirketleri bunu ilgili poliçede belirler. Poliçe kapsamına alınan tüm hasar ihtimalleri için pert aracın zararı karşılanır. 

Pert Kasko İlgili Aracın Ne Kadarını Öder? 

Pert kasko işlemleri sonrasında araca yönelik hasarın karşılanması sigorta şirketi tarafından yapılır. Bu işlemlerde hasar karşılamanın yüzdelik kısımları baz alınır. 

Araçlara ait eksper raporunda perte çıkma ibaresi varsa, sigorta şirketleri poliçede bulunan teminat kadar ödeme yapar. Bu meblağın sigorta poliçesindeki tutarı aşmayacak biçimde aracın piyasa değerine eşit olması sağlanır. 

Hangi Durumlarda Pert Araç Kaskosu Geçersizdir? 

Pert araç kaskolarında geçersizlik durumuna sebep olan bazı şartlar bulunur. Bu şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, poliçe kapsamındaki sorumluluklar yerine getirilmez. 

Pert araç kaskosunu geçersiz kılan durumlar şu şekilde sıralanabilir: 

 • Kaza sonrası hasarın %70’i geçmemesi 
 • Nükleer bazlı yakıt ya da maddelerden doğan hasarlar 
 • Savaşa bağlı olaylar sonrasında aracın hasar almış olması 
 • Aracın kullanımını yapan kişinin ehliyetsiz olması 
 • Uyuşturucu ya da alkol kullanan kişiler tarafından sürülen araç kazaları 
 • Poliçe sahibinin bilinçli şekilde araca zarar vermesi 

Ağır Hasar/Pert Kayıtlı Araca Kasko Yapılır Mı? 

Evet, ağır hasarlı olarak tanımlanan araçlar için kasko işlemi yapılabilir. Söz konusu araç için pert kaydı bulunmuyorsa, herhangi bir kaza sonucu hasar alan araçlar ağır hasarlı kaydedilebilir. Bu durumda ilgili aracın satın alınmasının ardından ağır hasarlı araçlar için de kasko işlemine ihtiyaç duyulur. Devir işlemlerinin ardından aracın yeni sahibi ağır hasarlı araç için de kasko poliçesi hazırlatabilir. 

Pert Kaskonun Şartları Nelerdir? 

Pert kasko hizmetlerinde yapılan incelemeler, poliçe geçerliliği için gereken şartları sorgular. Çünkü pert kasko hizmetinden faydalanmak istendiğinde, araca ait bazı özelliklerin bulunması gerekir. 

Pert kasko şartları şu şekilde sıralanabilir: 

 • 0/10 yaş arası araçlar için işlem yapılması 
 • Ağır hasar kaydı yaptırılmış araçlar olması 
 • Otomobil, minibüs ya da kamyonet kategorisindeki araçlardan biri olması 

Pert kasko şartlarından sonuncusu da kasko poliçesi muhatabının yaş sınırıdır. Yani pert kasko yaptırmak isteyen araç sahibinin reşit olması yeterli değildir. Aracı için pert kasko yaptıran araç sahiplerinin en az 25 yaşını doldurmuş olması gerekir. 

Neden Pert Kasko Yaptırmalıyım? 

Kasko sigortaları, oluşabilecek pek çok hasar riski için araçları koruma altına alır. Kasko hizmetlerinden biri olan pert kasko da aynı amaçla yapılır. Pert kaskoda perte çıkmış aracın geçmiş hasarı dikkate alınmaz ve güvence sağlanır. 

Perte çıkmış araçların önceki hasarlı hallerinin baz alınmadığı pert kasko sayesinde, sonraki kullanım süreçleri güvenli hale getirilir. Dolayısıyla pert araç sahiplerinin kasko yaptırması pek çok avantajı beraberinde getirir. 

Kaskosuz Araç Pert Olursa Ne Olur? 

Kasko kapsamında korunmayan araçların kaza ya da hasar sonrası perte çıkması çeşitli sıkıntılara neden olabilir. Çünkü perte çıkma durumuyla birlikte araç sahibinin hasarı, karşı tarafın sigortası ile kısmi şekilde karşılanır. Bu durumda aracı perte çıkan kişiler için yüksek seviyeli kayıplar karşılanamaz. Dolayısıyla güvence altına alınmış araç kullanımı gerçekleştirmek isteyen her araç sahibinin kasko sigortası yaptırması önemlidir. 

Pert Kaskonun Avantajları Nelerdir? 

Kalabalık şehirler başta olmak üzere, araç kullanımının getirdiği pek çok risk araç sahiplerinin önlem almasını gerektirir. Perte çıkma riskiyle karşı karşıya olan araç sahipleri için pert kaskosunun sayısız avantajı bulunur. 

Pert kaskonun avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Araçta yüksek hasar sebebiyle oluşan mali kayıpların karşılanması 
 • Onarım, tamirat ve çekme gibi hizmetler için ekstra mali yük oluşmaması 
 • Ücretsiz ekspertiz hizmeti 
 • Geçmiş kaza ve hasar durumu dikkate alınmadan pert kasko hizmeti alabilme 
 • Hırsızlık, deprem ve benzeri hallere karşı mali kayıp koruması 
 • Sıfır araçlarda yapılan kaskolama için ilk dönem sürecinde alınan pert belgesiyle piyasa değerinden ödeme alma 

Araçlarda pert kaskosu bulunması, yalnızca mevcut risklere karşı koruma sağlamaz. Aynı zamanda kaskolu araçların tamamında olduğu gibi pert kaskolu araçların da alım satım değerleri yükselir. 

Pert Kaskonun Dezavantajları Nelerdir? 

Hemen her hizmet kategorisinde olduğu gibi kaskolama sırasında da avantajlar ve dezavantajlar söz konusu olabilir. Bu dezavantajları en aza indirmek araç sahiplerinin nitelikli hizmet tercihlerine bağlıdır. 

Aveon Global Sigorta’nın sunduğu pert kasko sigortası ile ihtiyaçlarınıza yönelik teklif alabilir, yaşayabileceğiniz dezavantajları ortadan kaldırabilirsiniz. 

Hangi Araçlara Pert Kasko Uygulaması Yapılabilir? 

Ağır hasarlı araçlar ve tamirat işlemi gören hasarlı araçlar için pert kasko uygulaması yapılabilir. Aynı zamanda sıfır araçlar için de kaskolama hizmetinden yararlanmak mümkündür. Şahsi araç kategorileri, hafif ve ağır ticari araçlar ile özel amaçlara ilişkin ticari araçlar pert kasko hizmeti alabilir. 

Yaşadığınız kaza sonucu yüzde 70’in üzerinde hasar alan araçlarınıza pert kasko sigortası yaptırarak tekrar güvenle kullanabilirsiniz. Siz de trafikte aracınızı güvenle kullanmak ve pert kasko sigortası ile ilgili ihtiyacınıza yönelik sigorta teklifi almak için hemen Aveon Sigorta’ya başvurun!

Diğer Yazılar

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar