Blog

Hangi Durumlar Sağlık Sigortası Kapsamlarının Dışında Kalır?

Günümüzde birçok insan sağlık sigortasını yaptırırken sağlık sigortası poliçesindeki maddeleri dikkate almıyor. Ancak her türlü özel duruma karşı hazırlıklı olmak için sağlık sigortası kapsamı dışında kalan kaza, yaralanma ve hastalık gibi durumların ne olduğunu bilmek gerekiyor.

Sağlık sigortaları poliçelerinde genel şartlar ve özel şartlar adlı iki ayrı başlık bulunur. Genel şartlar, tüm sigorta şirketlerinin uymak zorunda olduğu sigorta teminatları olarak bilinir. Özel şartlarda ise sigorta şirketleri herhangi bir durumda sağlayacakları sağlık teminatını kendileri belirler.

Genel şartlara bağlı olarak, aşağıdaki durumlar halinde yaşadığınız herhangi bir sağlık sorunu, sağlık sigortanızın kapsamı dışında kalır:

 • Herhangi bir savaş, harekât, ihtilal, isyan ve olağanüstü durum halinde oluşan kargaşa
 • Suç işleme veya suça teşebbüs
 • Sigortalının kendisini bilerek ağır sonuçlar getirecek bir tehlikenin içine sokması
 • Yasa dışı madde kullanımı
 • Nükleer silah içeren her türlü saldırı ve sabotajı gerçekleştirme veya yardım etme
 • İntihara teşebbüs

Buna ek olarak özel şartlar, sigorta şirketinin belirleyeceği poliçeye göre şekil alır. Bazı özel durumları sigorta şirketleri kabul ettiği gibi, bazı durumları da kabul etmez. Bu yüzden sağlık sigortası yaptırırken sigorta şirketi ile iletişimde olmanız ve sağlık sigortası poliçenizi detaylı incelemeniz gerekir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerdeki sağlık hizmetlerini ve teminatlarını kapsar. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde özel hastanelerdeki her türlü tedavi hizmeti, muayene masrafı ve tahlil giderleri kişinin sigorta şirketi tarafından karşılanır.

SGK’nın kapsadığı hizmetlerden daha geniş bir sağlık hizmeti teminatı sunan tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’nın yeterli olmadığı durumlarda tamamlayıcı görevini üstlenerek kişinin sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu herhangi bir özel hastanedeki sağlık hizmetlerini karşılar. SGK ve tamamlayıcı sağlık sigortasının ortaklığı sayesinde sigortalı herhangi bir ek ücret ödemeden istediği sağlık hizmetini almış olur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları ve Dezavantajları

Tamamlayıcı sağlık sigortasının sigortalıyı zor durumdan kurtaracak birçok avantajı olması ile beraber birkaç dezavantajı da vardır. Ancak iyi bir tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine sahip olduğunuz takdirde bu dezavantajlar ortadan kalkabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

 • Tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırmadan önce herhangi bir sağlık sorununuz olmasa dahi ileride yaşayabileceğiniz ve sizi zor duruma sokacak sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmuş olursunuz. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi kapsamına giren her türlü sağlık sorununuzun masrafı sigorta şirketiniz tarafından karşılanır.
 • Koşullara uygun olmanız halinde vergi indiriminden yararlanarak daha düşük bir tamamlayıcı sağlık sigortası primi ödeyebilirsiniz.
 • Her sigorta şirketi tamamlayıcı sağlık sigortanızı ömür boyu yenileme garantisi vermezken, Aveon Global Sigorta sayesinde tamamlayıcı sağlık sigortanızı bir süre düzenli olarak ödediğiniz takdirde ömür boyu yenileme garantisi kazanabilirsiniz.
 • Aveon Global Sigorta’nın anlaşmalı olduğu özel sağlık kurumları sayesinde Türkiye’nin farklı kentlerinde çeşitli sağlık hizmetleri alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dezavantajları

 • Sağlık hizmeti almak istediğiniz özel hastanenin SGK ile anlaşması olsa dahi sigorta şirketiniz ile anlaşması yoksa o özel hastaneden ücretsiz sağlık hizmeti alamazsınız ve sigorta şirketiniz sağlık masraflarını karşılamayı reddeder. Ancak Aveon Global Sigorta gibi birçok özel hastane ile anlaşması bulunan bir sigorta şirketi ile anlaştığınız takdirde bu sorun ortadan kalkacaktır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasını daha önce yaptırmış olsanız dahi 65 yaşını geçtiğiniz takdirde sigorta şirketi tarafından tamamlayıcı sağlık sigortanız iptal edilebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamları

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı alanı iki farklı kategoriye ayrılmıştır. Bunlar yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatı olarak adlandırılır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatları şunlardır:

 • Cerrahi ve dahili yatışlar
 • Yoğun bakım hizmeti
 • Kemoterapi, diyaliz ve radyoterapi gibi yatarak alacağınız hizmetler
 • Koroner anjiyografi
 • Yemek ve tek kişilik refakatçi içeren standart odalı konaklama

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi teminatları şunlardır:

 • Herhangi bir sağlık bölümünün doktor muayenesi
 • Laboratuvar
 • Tanı ve görüntüleme
 • Fizik tedavi
 • MR, ultrason, tomografi ve EKG

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Karşılamaz?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının sağladığı ayakta ve yatarak tedavi teminatları dışında kalan belirli sağlık hizmetleri bulunur. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına girmeyen tedaviler aşağıdaki gibidir:

 • Check-up
 • Diyetisyen
 • Gözlük veya lens
 • Diş tedavisi
 • Doğum sonrası hizmetleri
 • Ambulans
 • Psikolojik destek

Ancak yukarıda sayılan tedavi ve hizmetler, tamamlayıcı sağlık sigortasına ek ücret karşılığında dahil olabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Geçmiş Hastalıkları Kapsar Mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yapılmadan önce kişinin geçmiş hastalığı veya sağlık sorunu varsa bu hastalığın getirdiği maliyetler sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. Ancak bazı durumlarda sigorta şirketleri kişiye özel tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine ek madde ekleyebilir ve kişinin geçmiş hastalığından kaynaklanan masrafları karşılayabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları kişinin bulunduğu şehre, yaşına, cinsiyetine ve geçmiş hastalıklarına göre değişiklik gösterebilir. Buna ek olarak sigorta şirketleri bazı ek sağlık teminatları ekleyerek sağlık sigortasının fiyatlarını değiştirebilirler.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası (ÖSS), zorunlu bir sigorta türü olmamakla beraber herhangi bir beklenmedik kaza veya hastalık sonucu sigortalının sağlık masraflarını karşılayan bir sigorta türü olarak bilinir.

Özel sağlık sigortasına sahip olan bir sigortalı, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu tüm özel hastanelerin hizmetinden herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilir. Buna ek olarak, 1 yıl süreli olarak yapılan özel sağlık sigortaları için SGK’lı olma zorunluluğu yoktur.

Özel Sağlık Sigortası Avantajları ve Dezavantajları

Özel sağlık sigortasının sigortalı için bazı avantaj ve dezavantajları bulunur. Ancak sağlık durumunuz ve bütçenizle uyuşan bir özel sağlık sigortası poliçesine sahip olduğunuz takdirde bu dezavantajlar ortadan kalkabilir.

Özel Sağlık Sigortası Avantajları

 • Özel sağlık sigortası sayesinde sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu her özel sağlık kurumunda istediğiniz doktordan sağlık hizmeti alabilirsiniz.
 • Özel sağlık sigortası sayesinde aynı zamanda birçok özel sağlık kuruluşunda daha düşük fiyatlara tedavi olabilirsiniz.
 • Dilerseniz özel sağlık sigortası vergi indiriminden faydalanarak daha düşük bir sağlık sigortası primi ödeyebilirsiniz.
 • Özel sağlık sigortası sayesinde tedavi işlemlerinizi yurt dışında yapabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Dezavantajları

 • Sigorta şirketlerinin bir bölümünde 65 yaş üstü için özel sağlık sigortası hizmeti olmayabilir.
 • Ameliyat ve doğum gibi teminatlarda bekleme süresi vardır.
 • Geçmiş hastalıklarınız özel sağlık sigortası kapsamına girmez.
 • Özel sağlık sigortası teminatları arttıkça sigortanın ücreti de aynı oranda artar.

Özel Sağlık Sigortası Kapsamları

Özel sağlık sigortası kapsamları tıpkı tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatı olarak ikiye ayrılır.

Özel sağlık sigortası yatarak tedavi teminatları şunlardır:

 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz
 • İlaç masrafları
 • Fizik tedavi
 • Bazı ameliyat türleri
 • Rehabilitasyon
 • Laboratuvar
 • Yoğun bakım

Özel sağlık sigortası ayakta tedavi teminatları şunlardır:

 • Doktor muayenesi
 • Laboratuvar
 • Tanı ve görüntüleme
 • Fizik tedavi
 • MR, ultrason, tomografi ve EKG
 • Tahlil

Özel Sağlık Sigortası Neleri Karşılamaz?

Özel sağlık sigortası tıpkı tamamlayıcı sağlık sigortası gibi sigortalının geçmiş hastalıklarını ve bu hastalıklardan kaynaklı sağlık masraflarını kapsam dışında bırakır. Bunların dışında özel sağlık sigortasının kapsamadığı durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Doğum masrafları
 • Diş tedavisi
 • Gözlük ve lens
 • Kişinin herhangi bir kaza olmadan kendi hür iradesi ile yaptırdığı estetik operasyonlar
 • Sünnet
 • Tüp bebek ve kısırlık tedavisi
 • Doğuştan gelen hastalıkların tedavisi

Özel Sağlık Sigortası Geçmiş Hastalıkları Kapsar Mı?

Özel sağlık sigortası geçmiş hastalıkların hiçbirini karşılamaz. Ancak sigorta şirketinin sunduğu ek sağlık teminatı fırsatları ile kişiye özel sağlık sigortası poliçeleri hazırlanabilir.

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Özel sağlık sigortası fiyatları kişinin yaşına, cinsiyetine, mesleğine, oturduğu şehre ve geçmiş hastalıklarına göre değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda her sigorta şirketinin temin ettiği ek sağlık teminat ücretleri de özel sağlık sigortası fiyatlarını değiştirebilir.

Geçmişten Gelen Hastalıkları Kapsayan Sigorta Var Mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası geçmişten gelen hastalıkları kapsayan sigorta türleri değildir. Sağlık sigortaları, sigortalının geçmişten gelen hastalıklarını kapsamaz. Yalnızca gelecekte yaşanabilecek sağlık risklerine karşı güvence sağlar.

Hem tamamlayıcı sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortası için teklif almak ve size özel sunulan avantajlardan yararlanmak için Aveon Sigorta’ya başvurun, sağlığınızı güvence altına alın!

Diğer Yazılar

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar