Blog

Esnaf Sigortası Nedir? Neleri Kapsar?

Bir esnaf olarak dükkanınızdan para kazanır ve oradan kazandığınız parayla ailenizin geçimini sağlarsınız. Ancak hayat beklenmedik olaylarla doludur. Bizim tek yapabileceğimiz ise bu olaylara karşı elimizden geldiğince önlem almaktır. Umarız olmaz ama herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu hayatınızı kaybedebilir veya malul duruma düşebilirsiniz.

Peki sizin çalışamayacak durumda olmanız veya vefat etmeniz durumunda ailenizin gelirini nasıl koruyacaksınız? Tabii ki Aveon Sigorta Esnaf Sigortası’yla! Esnaflara özel olarak geliştirilen “Esnaf sigortası nedir ve neleri kapsar?” ve esnaf sigortası ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara yazımızı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Esnaf Sigortası Nedir?

Esnaf sigortası, ya da tam adıyla esnafa ihtiyari hayat sigortası, esnaflar için özel olarak düzenlenmiş ve sigortalının hastalık ya da kaza sonucu vefat etmesi veya malul duruma gelmesi sonucunda aileye tazminat ödemesi yapan bir sigorta türüdür. Esnaf sigortası sayesinde dükkandan sağlanan gelirin düşmesi ya da kesilmesi durumunda ailenin ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mağdur olması engellenir.

Esnaf Sigortası Genel Şartları

Esnaf kelimesi oldukça geniş anlamlı bir kelimedir. Çünkü farklı meslek gruplarına mensup kişiler kendi dükkanlarını açarak esnaf olabilir. Örneğin; bir beyaz eşya dükkanı sahibi de bir lokantada işletmecisi de esnaf olabilir.

Türlü değişiklikler gösterse de esnaf sigortasında uyulması gereken bazı şartlar vardır. Bu genel şartlar Türkiye Sigortalar Birliği tarafından belirlenmiştir. Bu şartlara göre esnaf sigortası yapılırken belirtilmesi zorunlu olan maddeler şunlardır:

 • Poliçede mutlaka sigorta şirketinin sunduğu ana teminatlar, ek teminatlar ve hizmetlerden sigortalının seçtikleri belirtilmelidir. Bu sayede sigortanın kapsamı belirlenmiş olur. Eğer poliçede ek bir madde ile belirtilmemişse verilen teminatlar dükkan ve içindeki tüm eşyalar için geçerlidir.
 • Poliçede teminat dışı durumlar ve sigorta şirketinin tazminat ödemekle yükümlü olmadığı durumlar belirtilmelidir.
 • Poliçeye sigortanın başlangıç ve bitiş tarihi yazılmalıdır.
 • Sigortalının da sigorta şirketine karşı bazı sorumlulukları vardır ve bu sorumluluklar sigortalı tarafından poliçede onaylanmalıdır.

Esnaf Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Esnaf sigortasından yararlanabilmek için öncelikle yaş şartı aranmaktadır. 18 ile 70 yaşları arasındaki tüm esnaflar bu hayat sigortasından yararlanabilmektedir. 70 yaşın üstündeki kişiler esnaf olduklarını kanıtlasalar da bu sigortadan faydalanamazlar.

Esnaf Sigortası İçin Gerekli Belgeler

Esnaf sigortasına başvurmak için öncelikle çalışan bir esnaf olduğunu sigorta şirketine ibraz etmelisiniz. Bunun için sigorta şirketinizin isteyeceği her türlü belgeyi tebliğ etmekle yükümlüsünüzdür.

Sigortalının vefatı ya da maluliyeti gerçekleştikten sonra da sigortadan tazminatı alabilmek için ibraz etmeniz gereken farklı belgeler bulunur. Bu belgeler farklı başlıklar altında şöyle sıralanabilir:

 • Sigortalının vefatı durumunda tazminat alınabilmesi için gerekli belgeler
   • Ölüm nedeni yazılı olacak şekilde TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından onaylı ölüm belgesi
   • Sigortalı tarafından onaylı poliçe
   • Sigortalının ölümüne yol açan hastalığı açıklayan ayrıntılı tıbbi rapor
   • Sigortalı kişi trafik kazası nedeniyle vefat etmişse trafik kazası tespit tutanağı
   • Eğer vefat bir cinayet ya da adli olay sonucu meydana gelmişse tüm savcılık raporları ve otopsi raporu
   • Sigorta şirketi tarafından gerekli görülebilecek diğer belgeler
 • Kaza veya hastalık sonucu gerçekleşen maluliyetlerde tazminat talebi için:
  • Sigortalının tazminat talebinde bulunduğuna ve olayın nasıl gerçekleştiğine dair dilekçesi
  • Esnaf sigortası olduğunu gösteren poliçe
  • T.C. Sağlık Bakanlığından alınacak kalıcı maluliyet raporu
  • Hastalık sonucu maluliyet olması durumunda tedavi görülen hastaneden alınacak tedavi raporları
  • Adli olaylarda tüm savcılık raporları

Esnaf Sigortası Neleri Kapsar?

Esnaf sigortası, sigortalının kaza, hastalık ya da adli bir olay sonucu gerçekleşen vefat veya maluliyet durumlarını kapsar.

Esnaf Sigortası Teminat Limiti Ne Kadardır?

Esnaf sigortasında minimum teminat limiti 20 bin ₺’dir. Sigortalının isteğine göre bu limit yükseltilebilir.

Esnaf Sigortası Ek Teminatları

Esnaf sigortasının kapsamını genişletecek bazı ek teminatlar bulunur. Esnaf sigortası ek teminatları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kanser koruma teminatı
 • Tehlikeli hastalıklar teminatı
 • Kovulma sonucu işsizlik teminatı

Esnaf Sigortası Neleri Kapsamaz?

Esnaf sigortası intihar ya da bilerek yapılan maluliyet gibi durumları kapsam dışı bırakmaktadır. Bu nedenle sigorta şirketinin tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır.

Esnaf Sigortası Fiyatları

Esnaf sigortasının fiyatları sabit değildir. O yüzden net bir fiyat söylemek doğru olmaz. Poliçeye eklenecek ek teminatlar veya yapılan meslek esnaf sigortası fiyatlarını değiştiren faktörler arasında yer alır.

Esnaf Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Esnaf sigortasının fiyatı sigortalıya göre değişmektedir. Sigorta fiyatının hesaplanmasında belirli bir formül olmasa da sigortalının yaşı, cinsiyeti, hastalık geçmişi ve poliçede belirlenen teminat limitine göre fiyat değişmektedir.

Esnaf Sigortası Zorunlu Mudur?

Esnaf sigortası isteğe bağlı yapılabilen bir sigortadır. Yani yaptırmazsanız bir ceza ile karşılaşmazsınız. Ama dükkanınızın başına bir şey gelmese bile sizin çalışmanızı etkileyecek vefat ya da maluliyet gibi bir durum olabilir. Bu da işinizi ve haliyle bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimini etkileyebilir. İşte esnaf sigortası yıllarca çalışarak biriktirdiğiniz tasarrufların bir anda yok olmasını önler ve size ya da ailenize tazminat ödenmesini sağlar.

Aveon Global Sigorta esnafların da yanında! Yıllarca süren emeğinizin boşa gitmemesi ve sevdiklerinizin geleceğe güvenle hazırlanmaları için hemen siz de
Aveon İş Yeri Sigortası sayfasından Aveon Global Sigorta Esnaf Sigortası’na en uygun tekliflerle dahil olun, hastalık ya da kaza gibi nedenlerle yaşanan mağduriyetiniz belirlediğiniz limitlere göre tazmin edilsin!

Diğer Yazılar

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar