Blog

Araç Satışı Sonrası Zorunlu Trafik Sigortasına Ne Olur?

Araç sahiplerinin alım-satım işlemleri sırasında dikkate alması gereken bazı prosedür aşamaları bulunur. Özellikle araç satışı sonrası zorunlu sigortalara dair işlem adımları ve kazanç, kayıp durumları bu anlamda önemlidir. 

Araç satışı sonrası zorunlu trafik sigortası, noter işlemlerinin ardından 15 günlük sürelerle gerçekleşen işlemlerdir. Yani bir aracın satışının ardından geçen 15 günlük süreden sonra araca ait zorunlu trafik sigortasının sonlandırılma işlemi yapılır. Böylece aracın, satış sonrası yapabileceği kazalara ilişkin maddi hasarlar on beş günlük zaman dilimi için karşılanır ve ekstra yüklerin oluşması engellenir. 

Zorunlu trafik sigortasında temel unsur, kazaya dahil olmuş araçlar ve üçüncü taraflar için hasarın mali anlamda karşılanmasıdır. Bu nedenle her araç türü için trafik sigortası yasa yoluyla zorunlu tutulmuştur. Zorunlu trafik sigortası yaptırmış araçların kazaya karışmaları durumunda kusur oranlarıyla bağlantılı maddi ödemeler yapılır. Araç sahibinin kusur ve haklılık oranı dahilinde karşı tarafın aldığı maddi hasar sigorta tarafından karşılanır.

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir ve Kapsamı Nelerdir? 

Günümüzün getirdiği en önemli sigorta yükümlülüklerinden biri de araçlara dair yapılan sigortalama işlemleridir. Trafikte yaşanabilecek çeşitli risk unsurları ve kaza durumları için yasa yoluyla zorunlu tutulan sigorta türü; zorunlu trafik sigortasıdır. 

Zorunlu trafik sigortası; tüm motorlu araçlar için, araç sahipleri tarafından yapılması zorunlu tutulmuş, hasarlı kazalar sonrası kazaya karışan diğer araçlar ve şahıslara verilen hasarın karşılanmasını garanti eden bir sigorta türüdür.

Trafik Sigortası İptal Edilir Mi? İptal Şartları Nelerdir? 

Sigorta türlerinin tümünde olduğu gibi zorunlu trafik sigortaları için de iptal işlemleri yapılabilir. Bu işlemlerde iyi niyet kuralına bağlı şekilde incelemeler yapılır.  Trafik sigortası için taraflar arasında düzenlenen poliçelerde, her iki tarafın beyanı sorumluluklara yöneliktir. Sonuç olarak hem sigorta yaptıran kullanıcılar hem de sigorta şirketleri adına bazı yükümlülükler doğar. Bu yükümlülüklerin yerine gelmemesi durumunda, sigortanın feshi (iptali) için işlem talebinde bulunulabilir. 

Trafik sigortası iptal süreci için gerekenler şu şekilde sıralanabilir; 

  • Araç sahiplerinin sorumlulukları arasında poliçe için sunulan kimlik bilgileri ve verilerin doğruluğu yer alır. Aynı zamanda başvuru için gereken evrak beyanlarının da eksiksiz olması şarttır. Dolayısıyla bu beyan ve teminlerde eksiklik ya da yanlışlık içeren poliçeler, daha sonraki tespitler nedeniyle iptal edilebilir. 
  • Trafik sigortalarında iptal işlemlerini yasallaştıran başka konulardan biri de sigorta süreleri için yapılan değişikliklerdir. Bu değişiklik işlemleri bazen sigorta sahibinden dolayı bazen de sigorta şirketinden kaynaklı gerçekleşir. Karşılıklı mutabakat yapılmayan değişikliklerden dolayı, süre değişimi yapmak istemeyen diğer taraf iptal hakkını kullanabilir. 
  • Araç satışı sonrası zorunlu trafik sigortasının iptali, en sık yaşanan iptal sürecidir. Sigortası yapılmış olan araçların sahip değişikliği, mevcut sigortanın on beş gün içerisinde sonlandırılmasını gerektirir. Bu süre zarfında herhangi bir kazaya karışan araç için sigorta dahilinde ve kusur oranları baz alınarak ödemeler yapılır. 

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda İptal Edilir? 

Zorunlu trafik sigortası yapılmış araçlar için sigortanın iptaline yönelik pek çok neden bulunur. Bunlar arasında araçların pert olması, aracın kayıtlı olduğu kişilerin vefatı ve satış gibi nedenler sayılabilir. 

Araç sahiplerinin en sık karşılaştığı trafik sigortası iptal nedenlerinin başında satış kaynaklı iptal süreçleri yer alır. Çünkü araç satışı sonrası, on beş gün dahilinde sigortaların iptali gerçekleşir. Bu durumda aracın yeni sahibi, bu süre sonrasındaki kullanımı için yeniden trafik sigortası yaptırmalıdır. On beş günlük süre zarfında yeni araç sahipleri, mevcut sigorta haklarından ve kaza hasar ödemelerinden faydalanabilir. 

Trafik Sigortası İptali Nasıl Yapılır? 

Araç satış işlemleriyle birlikte ortaya çıkan yasal sorumluluklardan biri de iptali yapılan sigorta sürecinin yeniden başlatılmasıdır. Çünkü zorunlu trafik sigortaları, ilgili aracın satılmasının ardından on beş gün devam eder. Ruhsat değişikliği yapılmış araç sahipleri, ilk on beş gün içinde herhangi bir kazaya karışılması halinde mevcut sigortadan yararlanabilir. Ancak sonrası için yeniden sigortalama işlemi şarttır. 

Bazı satışlar sonrasında on beş günlük süreyi beklemeden sigorta iptali yapılmak istenir. Bu durumda araç sahiplerinin mevcut sigortanın iptali için satış işlemini gerekçe göstererek başvuru yapması gerekir. Böylece satış sonrası iptal edilen mevcut sigorta yerine yeni bir poliçe düzenlenir ve aracın sigortalama işlemi yapılır.            

Araç Satışı Sonrası Sigorta Yaptırmanın Şartları Nelerdir? 

Araç sigortalama süreçlerinde, satış sonrası sigorta yaptırma şartları ve adımları önem taşır. Çünkü satış kaynaklı devirlerden itibaren mevcut sigortaların geçerlilik süresi, yasa yoluyla belirlenmiştir. Bu süre dolduktan sonra araca ait trafik sigortası iptal edilir. Dolayısıyla araç satışının ardından sorumluların sigortalama işlemi yapması zorunludur. 

Araç satışı sonrası sigorta yaptırmanın şartları, araç sahiplik beyanıyla birlikte poliçe düzenlemektir. Aracın kalan sigorta süresi de baz alınarak yapılan iptalin ardından yeni sahipler için yeni anlaşma yapılır. Sözleşme ve taahhütleri temsil eden poliçe taraflarca imzalanır ve zorunlu trafik sigortası yenilenir.            

Araç Satıldıktan Sonra Trafik Sigortası Primlerine Ne Olur? 

Trafik sigortaları, araç sahiplerinin prim ödemeleri yoluyla gerçekleştirdiği bir işlemdir. Zorunlu trafik sigortası yaptıran araç sahipleri, ilgili sözleşmelerde yer alan primleri yatırır ve sigortalama işlemini tamamlar. 

Eğer araç satışı sonrası sigorta iptal işlemi yapılmışsa, sigorta şirketleri bu değişikliğin beyanıyla birlikte iade işlemi yapar. Prim iadelerinde mevcut poliçeye ait kalan süreler baz alınır. Bu süreler dahilinde yapılan prim hesaplamaları sonrasında poliçe muhataplarına iade gerçekleştirilir.         

Araç Satışında Trafik Sigortası Prim İadesi Nasıl Hesaplanır? 

Trafik sigortalarının iptal sürecinde yapılan iade hesaplamalarında, poliçenin dahil olduğu zaman dilimi baz alınır. Sigorta şirketleri kalan süre üzerinden prim hesabı yapar. 

Trafik sigortası prim iadesine ilişkin hesaplama örneği aşağıda verilen örnekle açıklanabilir: 

  • 1.460 Türk lirası prim ödemeli zorunlu trafik sigortası için 6 ay sonra araç satışı sebebiyle iptal işlemi yapıldığını düşünelim. Bu işlem için takip edilmesi gereken hesap adımlarından ilki poliçe süresini baz almaktır. 
  • Poliçenin geçerli olduğu süre 180 gündür ve satış sonrası 15 günlük ek süre bulunur. Bu durumda 180+15=195 gün geçerlilik süresi kabul edilir. 
  • Günlük bedel hesaplamalarında 1.460 Türk lirası / 365 işlemiyle mevcut poliçenin değeri günlük 4 Türk lirası olarak hesaplanır. 
  • Başlangıçta zorunlu trafik sigortasına ilişkin alınan prim için kesinti yapılır ve kalan tutar zamana göre ayarlanır. Yani mevcut sigorta zaman dilimi 40. günde olan bir aracın satışı yapılıyorsa, 40 günlük sigorta primi 160 Türk lirasıdır. Bu durumda 1.460-160=1.300 Türk lirası işlemiyle iade edilmesi gereken prim bulunur.                     

Trafik Sigortası Prim İadesi Nasıl Ödenir? 

Trafik sigortalarında yapılan prim iadelerine dair en merak edilen konulardan biri de ödeme şekilleridir. 

Zorunlu sigorta yapılışı sırasında tercih edilen ödeme şekli, iade sürecinde de geçerli olur. Yani kredi kartı kullanılarak yapılan prim ödemeleri için karta iade, nakit yapılan ödemelerde nakit iadesi yapılır.           

Araç Sahibinin Değiştiği Durumlarda Trafik Sigortası Kaç Gün İçerisinde Yaptırılmalıdır? 

Araç satışı sonrası sigortalama işlemleri için yeni araç sahibine tanınan yasal bir süre bulunur. Sahip değişikliği nedeniyle trafik sigortası sonlandırılan araçlarda, yeni araç sahibinin zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekir. Değişiklik sonrası on beş gün içinde ilgili aracın sigorta işlemleri tamamlanmalıdır. 

Araç Sahibi Değişiminde Trafik Sigortası Belirlenen Sürede Yapılmazsa Ne Olur? 

Zorunlu trafik sigortalarının yapılmaması halinde trafik denetimi sırasında tespit edilme riski vardır. Dolayısıyla yasayla yükümlü olunan trafik sigortasını yaptırmayanlar için yaptırım uygulanır. Öte yandan araçların muayene işlemleri için de sigortalarının yaptırılmış olması gerekir. Sigortasız araçlar muayene işlemine kabul edilmez.  

Araç sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortanızı ve kasko sigortanızı Aveon Global Sigorta ile birkaç dakika içinde yaptırabilirsiniz. Siz de hemen Aveon Sigorta’ya başvurun, size özel sunulan ayrıcalıklar ile zorunlu trafik sigortanızı güvenle yaptırın!

Diğer Yazılar

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar