Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası

Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar sigortası ile bütçeniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda kendi sigorta planınızı belirleyebilirsiniz.

Seni Anlayan Sigorta

Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası

Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası serbest, kamu ya da özel sağlık kurumlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, mesleklerini icra ederken hastalarına verdikleri bir zarara bağlı olarak yöneltilen tazminat taleplerinin, poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılanmasını sağlar.

Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası Teminat Kapsamı

Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası ile aşağıdaki durumlar teminat altına alınır;

 • Hastaya verilebilecek maddi ve manevi zararların tazminatı
 • Yargılama giderleri
 • Hekimin avukatlık ücretleri

Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası Teminat Tutarları

Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortasının risk gruplarına göre en yüksek teminat tutarları aşağıda verildiği gibidir;

RİSK GRUBUEN YÜKSEK TEMİNAT TUTARI
1. GRUP200 bin TL
2. GRUP400 bin TL
3. GRUP600 bin TL
4. GRUP800 bin TL

Sigorta poliçesi kapsamında ödenecek tazminat tutarı en fazla 1.800.000 TL’dir.

Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası Ne Zaman Başlar ve Biter?

Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası poliçede yazılı olan tarihlerde başlar ve sona erer. Poliçede aksi belirtilmediği durumlarda Tıbbi Kötüye Kullanma Sigortasının başlama ve bitiş saati 12.00’dir. 

Hızlı Teklif Al

İletişim bilgilerinizi bırakın hızlı teklif için size en kısa sürede geri dönüş sağlayalım.

Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortasında Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?

Tıbbi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigortalının yükümlülükleri şunlardır;

 • Sigortalı, prim ödemekle yükümlüdür.
 • Sigortalı, sorumlu olduğu olayları en geç 10 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
 • Sigortalı, sigortacı tarafından zararların önlenmesi veya azaltılması ile ilgili verilen, mesleki faaliyet dışındaki talimatlara uymakla yükümlüdür.
 • Sigortalı, sigortacının talebi doğrultusunda olayın sebebi veya sonuçlarıyla ilgili, tazminat yükümlülüğüne yarayacak bilgi ve belgeleri sigorta şirketine zamanında teslim etmekle yükümlüdür.
 • Sigortalı, kendisine dava yöneltilmesi halinde bunu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

 

Tıbbi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigortacının yükümlülükleri şunlardır;

 • Sigortacı, sigortalının isteği doğrultusunda tazminat talebine ilişkin giderler için avans vermekle yükümlüdür.
 • Sigortacı, risk oluşması durumunda poliçede belirtilen limitlerde tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • Sigortalı, davanın sonucuna bağlı olarak avukat ve yargılama giderlerini ödemekle yükümlüdür.
 • Sigortacı, riske sebep olan olayı ve zararın miktarını öğrenmek amacıyla zarar gören kişiden bilgi isteme hakkına sahiptir.

Hekim olarak mesleğinizi güvenle icra edebilmek için Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmanız zorunludur. Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve sigorta tekliflerimizi incelemek için hemen Aveon Sigorta’ya başvurun.

Aveon Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası Sık Sorulan Sorular

Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası sözleşme tarihi içinde veya sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemde mesleki faaliyet sebebiyle meydana gelen zararlar için teminat sağlar. Ancak sözleşme tarihinden önceki on yıllık süre 30 Temmuz 2009 tarihini geçemez ve iki sigorta poliçesi arasında bir aydan uzun süre boşluk olmamalıdır.

Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası, 5947 sayılı kanun gereği hekimler tarafından yaptırılması zorunlu bir sigortadır. Sağlık hizmetlerinin diğer meslek gruplarına göre daha fazla risk barındırması, Tıbbi Sigortanın zorunluluğuna sebep olmuştur. 

Kamu, özel sağlık kuruluşu veya kendi muayenehanesinde mesleğini icra eden hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan hekimlerin tamamı Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası yaptırmak zorundadır.

5947 sayılı kanun 8. maddeye göre Tıbbi Sorumluluk Sigortasını yaptırmayanlara mülki idare amirince para cezası verilir.

Aşağıdaki durumlar Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası teminatı kapsamı dışındadır;

 • Sigortalının poliçe kapsamında yer alan ancak mesleki faaliyeti dışındaki diğer faaliyetleri için talep ettiği tazminatlar
 • Sigortalının, sigorta poliçesindeki kuruluş dışındaki faaliyetleri sonucunda yaşanan zarar sonucu talep ettiği tazminatlar (İnsani görevin yerine getirilmesi hariç)
 • Her türlü ceza ve cezai şartlar
 • Mevzuatta detayları belirtilen tıbbi mesleki faaliyet dışında yapılan deneyler için talep edilen tazminatlar

Evet, kamu kurum ve kuruluşunda çalışan hekimler Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortası yaptırabilir.

Tıbbi Kötü Uygulamalar Sigortasında sözleşme kapsamında ödenecek tazminat tutarı en fazla 1.800.000 TL’dir.

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar