Aveon Mesleki Sorumluluk Sigortası

Aveon Mesleki Sorumluluk Sigortası ile bütçeniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda kendi sigorta planınızı belirleyebilirsiniz.

Seni Anlayan Sigorta

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat, eczacı, mali müşavir, hekim ya da mühendis gibi meslek gruplarının, mesleklerini icra ederken yanlış veya eksik işlemler nedeni ile üçüncü kişilere zarar verme olasılıkları bulunur. Aveon Mesleki Sorumluluk Sigortası, hizmet verdiğiniz sırada hata, ihmal ya da kusur nedeniyle tüketiciye verebileceğiniz zararları teminat altına almanızı sağlar.

Aveon Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminatları

Aveon Mesleki Sorumluluk Sigortası, aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde üçüncü kişiler tarafından talep edilen tazminatları teminat altına alır.

 • İhmal sonucu görev aksatma
 • Hata
 • Yanlış bildirim ve beyanda bulunma
 • Yanıltıcı ya da hatalı beyan verme
 • Gizliliği ihlal etme
 • Mesleki faaliyet sırasında yapılan ihmal veya kusurlar
 • Mesleki faaliyeti yerine getirmeme

Hızlı Teklif Al

İletişim bilgilerinizi bırakın hızlı teklif için size en kısa sürede geri dönüş sağlayalım.

Kimler Aveon Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırabilir?

Aveon Mesleki Sorumluluk Sigortası, aşağıda yer alan meslek gruplarının tamamı için uygundur.

 • Avukatlar
 • Hekimler
 • Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
 • Mühendis ve Mimarlar
 • Sigorta Acenteleri
 • Seyahat Acenteleri
 • İnsan Kaynakları
 • Çeviri Ofisleri
 • Medya Şirketleri
 • Çağrı Merkezleri
 • Yönetim Danışmanlığı Şirketleri
 • Finans Kuruluşları

Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası; kamu, özel sağlık kuruluşları ya da muayenehanelerde mesleğini icra eden bütün diş hekimleri, hekimler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, 2010 yılından bu yana ülkemizde yapılması zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile hekimlerin, mesleki faaliyetlerini yerine getirirken verdikleri zarara bağlı olarak yöneltilen tazminat talepleri, teminat altına alınır.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası, avukatların mesleklerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri riskler ve bu riskler sonucu ortaya çıkan tazminat, yargılama ücretleri ve avukatlık masraflarını güvence altına alan bir sigortadır. En önemli mesleki sorumluluk sigortalarından biri olan Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası, avukatların mesleki faaliyetlerini koruma altına almasını sağlar.

Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigorta acentelerinin mesleki faaliyetlerini ifa ederken sebep oldukları zararlardan doğan tazminatları, yargılama ve avukatlık ücretlerini teminat altına alır.

Muhasebeci ve Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

Muhasebeci ve Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası, serbest muhasebeci ve serbest mali müşavirlerin, mesleki faaliyetleri sırasında yaptıkları kusurlu veya hatalı fiiller sebebi ile üçüncü kişilere verdiği zararlar karşısında yöneltilen tazminat taleplerini teminat altına alır. 

Savunma Masrafları

Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigortalıya karşı açılan mahkeme masraflarını ve avukat giderlerini karşılar.

Mahkemeye Katılma Masrafları

Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigortalının mahkemeye katılması gereken durumlarda günlük masraflarını karşılar.

Hakaret, Manevi Tazminat Talepleri

Mesleki Sorumluluk Sigortası, hakaret sebebi ile sigortalıdan talep edilen tazminat ve manevi tazminatları karşılar.

Aveon Mesleki Sorumluluk Sigortası avukat, hekim, mali müşavir, eczacı ve mühendislerin mesleki faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere verebileceği zararlardan doğan tazminat taleplerini güvence altına alır. Siz de hemen Aveon Sigorta’ya başvurun, Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında işinizi ve kendinizi koruma altına alın!

Mesleki Sorumluluk Sigortası Sık Sorulan Sorular

Mesleki Sorumluluk Sigortası, her meslek grubu için zorunlu değildir. Kamu, özel sağlık kurumları ya da kendi muayenehanesinde mesleğini icra eden hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır.

Mesleğinizi icra ettiğiniz sırada ihmal veya hata sebebi ile üçüncü kişilere hem maddi hem de manevi zarar verebilirsiniz. Mesleki Sorumluluk Sigortası, üçüncü kişilere verebileceğiniz zararlar sonucu doğan tazminat taleplerini ve dolaylı olarak da kendinizi ve mesleğinizi güvence altına almanızı sağlar.   

Sigortalıdan talep edilen manevi tazminat talepleri, Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında karşılanır.

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar