Aveon İnşaat Risk Sigortası
(İnşaat Sigortası)

Aveon İnşaat Risk Sigortası ile bütçeniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda kendi sigorta planınızı belirleyebilirsiniz.

Seni Anlayan Sigorta

İnşaat Risk Sigortası (İnşaat Sigortası)

İnşaat projenizin başından sonuna kadar ilgilenmeniz gereken birçok iş bulunur. Bunun yanında projeniz için öngöremediğiniz riskler de mevcuttur. Aveon İnşaat Risk Sigortası ile inşaat projeniz boyunca karşılaşabileceğiniz beklenmedik zararlara karşı kendinizi ve projenizi güvence altına alabilirsiniz.

Aveon İnşaat Risk Sigortası Teminat Kapsamı

Aveon İnşaat Risk Sigortasının ana teminatları şunlardır;

Aveon İnşaat Risk Sigortası Ek Teminatları

Aveon İnşaat Risk Sigortasının ana teminatlarına ek olarak poliçenize dahil edebileceğiniz ek teminatları şunlardır;

Hızlı Teklif Al

İletişim bilgilerinizi bırakın hızlı teklif için size en kısa sürede geri dönüş sağlayalım.

Aveon İnşaat Risk Sigortasının Bedeli Nasıl Tespit Edilir?

İnşaat Risk Sigortasının bedeli aşağıdaki hususlara göre belirlenir;

 1. Sigorta bedeli, projenin bitmiş halinin değerine eşit olmalıdır.
 2. Sigorta bedeli, ihaleye konu olan yıldaki ilgili cari fiyatlar üzerinden hesaplanır ve sözleşme bedelinden az olamaz.
 3. Eğer sigorta yapılmışsa, inşaat projesinde kullanılan makine ve aletlerin sigorta bedelleri cari piyasa değerinden az olamaz.

Kimler Aveon İnşaat Risk Sigortasından Yararlanabilir?

Projeyi üstlenen inşaat firmaları, kendi arsasına inşaat yapan müteahhitler veya inşaat sahipleri projelerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı önlem almak ve finansal anlamda koruma sağlamak için Aveon İnşaat Risk Sigortasından yararlanabilir.

Hangi İnşaatlar Sigortalanabilir?

Aşağıdaki inşaatların tamamı için İnşaat Bütün Riskler Sigortası yaptırılabilir;

 • Hastaneler
 • Okullar
 • İkametgâhlar
 • İş hanları
 • Tiyatrolar
 • Kara ve demiryolları
 • Havaalanları
 • Fabrika ve güç santralleri
 • Köprü ve barajlar
 • Su isale hatları, drenaj sistemleri ve kanallar
 • Tüneller
 • Su bentleri
 • Limanlar
İnşaat faaliyetleri hem emek ve sabır ister hem de süreç boyunca birçok riskle karşılaşma ihtimaliniz bulunur. Aveon İnşaat Risk Sigortası ile inşaat sürecinin başından sonuna kadar meydana gelecek tüm risklere karşı projenizi güvence altına alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak ve size özel tekliflerimizden faydalanmak için hemen Aveon Sigorta’ya başvurun.

Aveon İnşaat Risk Sigortası (İnşaat Sigortası) Sık Sorulan Sorular

İnşaat Risk Sigortasının kapsamı dışındaki durumlar aşağıda listelenmektedir:

 1. Çürüme, aşınma, yıpranma ve paslanma sonucu oluşan hasarlar,
 2. Envanter açıkları,
 3. İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar,
 4. Malzemenin bozukluğu veya kusurlu işçilik sebebiyle meydana gelen hasarlar,
 5. Plan, proje ya da hesap hatası sebebiyle sigortalı mallarda meydana gelen hasarlar,
 6. Makine Kırılması Sigortasına giren, inşaat ve montaj makinelerindeki hasarlar,
 7. İnşaat Risk Sigortası Genel Şartlarında belirtilen diğer istisnalar

All Risk İnşaat Sigortası yaptırmak için “Teklif Al” butonuna tıklayıp, bilgilerinizi doldurabilir veya iletişim kanallarımız üzerinden danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. İnşaat Sigortası için gereken belgeleri iletmeniz sonrasında uzmanlarımız, analiz ve değerlendirme sonuçlarını en kısa sürede size bildirecektir.

İnşaat Risk Sigortası hesaplanırken aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulur;

 • Yapılacak işlerin teknik şartnamesi
 • İnşaatın projesi veya yerleşim planı
 • İnşaatın yapım özellikleri ve zemin türü
 • İnşaat projesinin hazırlık kalemlerine göre bedellerinin dağılımı
 • Projenin ne kadar zamanda tamamlanacağı
 • Sigorta poliçesinde yer alan doğal afetlerin, proje adresinde gerçekleşme ihtimali
 • İnşaat şantiyesinin korunma önlemleri

Yukarıdaki bilgilere ek olarak inşaat projesine göre değişen, proje ile ilgili özel bilgilere de ihtiyaç duyulabilir.

İnşaat Risk Sigortalarında 3 sigortalı taraf bulunur. Bunlar;

 1. Projenin genel sahibi
 2. Ana müteahhit
 3. Taşeronlar

İnşaat Sigortası, inşaatın yapıldığı şantiyeye hazırlık malzemelerinin indirilmesiyle başlar ve inşaatın tamamen bitip, projenin genel sahibine teslim edilmesiyle biter.

Aveon İnşaat Risk Sigortasında sigorta bedeli; proje bitiminde oluşan projenin bedeli ve ihaleye konu olan yıldaki cari fiyatlara göre belirlenir ve sözleşme bedelinden az olamaz.

Üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar, Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk ek teminatı kapsamında güvence altına alınır. Aveon İnşaat Risk Sigortası yaptırırken poliçenize Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk ek teminatını da dahil edebilirsiniz.

Hayır, İnşaat Risk Sigortaları otomatik olarak yenilenmez. Çünkü; inşaat tamamlandığında sigorta poliçesi de sona erer. 

Hayır, inşaat projesi belirtilen tarihten önce tamamlanırsa poliçe primi iade edilmez. Çünkü; İnşaat Risk Sigortasının amacı inşaat boyunca oluşabilecek hasarları teminat altına almak ve projenin hasar oluşmamışçasına tamamlanmasını sağlamaktır. Sigorta poliçesinin vadesi de inşaatın tamamlanmasıyla biter. 

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar