Aveon Dask Sigortası

Aveon Dask Sigortası ile bütçeniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda kendi sigorta planınızı belirleyebilirsiniz.

Seni Anlayan Sigorta

DASK Sigortası

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminatı belirlenen ve Türkiye’de yapılması zorunlu olan DASK Sigortası; deprem ve depremin sebep olduğu tsunami, yangın, infilak ve yer kayması risklerine karşı maddi güvence sağlar. Aveon DASK Sigortası ile hem evinizi hem de ailenizi deprem ve depremin neden olabileceği hasarlara karşı güvence altına alın!

Hızlı Teklif Al

İletişim bilgilerinizi bırakın hızlı teklif için size en kısa sürede geri dönüş sağlayalım.

Aveon DASK Sigortası Neleri Kapsıyor?

Aveon DASK Sigortası ile depremin doğrudan sebep olduğu ve deprem sonrası meydana gelen risklere karşı evinizi güvence altına alabilirsiniz. 

Aveon DASK Sigortasının ana teminatları şunlardır;

Yukarıda verilen durumların sebep olduğu maddi zararlar, DASK Sigortası kapsamında teminat altına alınır.

DASK – Zorunlu Deprem Sigortası Fiyatı Ne Kadar?

DASK – Zorunlu Deprem Sigortası prim fiyatları, Türkiye’deki 7 risk bölgesi ve 2 farklı yapı tarzına göre 14 farklı tarife üzerinden hesaplanır. 

1 Ocak 2022 tarihi itibari ile yapı tarzına göre belirlenen DASK metrekare birim fiyatları şöyledir;

Betonarme yapılar: 1.508 TL

Diğer yapılar: 1.040 TL

2022 yılı için tüm yapı tiplerinde azami teminat tutarı 320 bin TL’dir.

Tüm Şehirler İçin 100 Metrekarelik Konut Prim Miktarı        
Risk Bölgeleri PrimiRisk Bölgeleri PrimiRisk Bölgeleri PrimiRisk Bölgeleri PrimiRisk Bölgeleri PrimiRisk Bölgeleri PrimiRisk Bölgeleri Primi
Yapı TipiTeminat (100 m2 x teminat1234567
Betonarme150.800354 TL297 TL228 TL170 TL119 TL78 TL50 TL
Diğer104.000431 TL348 TL275 TL206 TL153 TL95 TL52 TL

DASK – Zorunlu Deprem Sigortasına Nasıl Başvururum?

Aveon DASK Sigortasına “Teklif Al Formu” aracılığıyla bilgilerinizi doldurarak ve iletişim kanallarımız üzerinden temsilcilerimizle iletişime geçerek başvurabilirsiniz. 

Depremin yaratacağı hasarlar veya deprem nedeniyle meydana gelen infilak, yangın ve tsunami gibi durumlara karşı geç kalmadan önleminizi almak için hemen Aveon Sigorta’ya başvurun!

Dask Sigortası Sık Sorulan Sorular

Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yapılması zorunlu tutulan, deprem ve deprem nedeniyle meydana gelecek maddi hasarları sigorta poliçeniz dahilinde karşılayan bir sigorta türüdür.

Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve depremin yol açtığı yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu oluşan maddi hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar. 

Binanın temelleri, ana duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, tavan ve tabanlar, bahçe ve istinat duvarları, sahanlıklar, merdivenler, asansörler, koridorlar, çatılar ve bacalar Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamındadır.

DASK, deprem ve depremin yaratacağı risklere karşı koruma sağlayan ve yapılması zorunlu olan bir sigortadır. Konut Sigortası ise deprem ile birlikte farklı birçok teminat içeren ve isteğe bağlı yapılan bir sigortadır. Konut Sigortası ev ile birlikte eşyaları da teminat altına aldığı için hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından yaptırılabilir. DASK ise yalnızca ev sahipleri tarafından yaptırılabilir.

1 Mart 2013 yılında Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri tarafından uygulamaya geçirilen UAVT Adres Kodu; Türkiye’de yer alan ve nüfusa dayalı adres sistemine kayıtlı olan bütün konutlara verilen 10 haneli özel bir koddur. 

DASK sigorta poliçesi her zaman ev sahibi adına düzenlenir. Bu sebeple DASK masrafları her zaman ev sahibine aittir. 

Hayır, ev eşyaları DASK Sigortası kapsamında değildir.

DASK prim fiyatları, Türkiye’deki 7 risk grubu ve 2 yapı tarzına göre 14 farklı fiyat tarifesi üzerinden hesaplanır. Teminat tutarı ile tarife fiyatının çarpılması sonucu elde edilen tutar, DASK prim fiyatıdır. 

DASK, deprem sonucunda meydana gelen hasarları inceler ve en geç 1 ay içinde belirlenen tutarı sigorta sahibinin hesabına yatırır. 

Hayır, DASK zorunlu bir sigorta olduğu için iptal edilemez. Yalnızca genel şartlarda yer alan “Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller” maddesi gereğince mükerrerlik ve riskin ortadan kalkması hallerinde iptal edilebilir.

DASK Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırlarında yer alan meskenler için yapılan bir sigortadır. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği DASK Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yer alan binalar şunlardır;

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerine mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Ayrıca yukarıdaki koşullara uyan kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, tapuda henüz cins tahsisi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmalıdır.

Hasar bildiriminizi Alo DASK 125’i arayarak veya Aveon Sigorta’ya bildirerek yapabilirsiniz.

DASK Zorunlu Deprem Sigortasının geçerlilik süresi bir yıldır. Her yıl poliçe süresi sona ermeden sigorta yenilenmelidir.

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar