Aveon Canıma Sağlık Sigortası

Aveon Canıma Sağlık Sigortası ile günlük hayatta başınıza gelebilecek kazalarda kendinizi güvence altına alırsınız. 

Seni Anlayan Sigorta

Canıma Sağlık Sigortası

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından acil olarak tanımlanan tüm hastalık, yaralanma veya kaza sonucu meydana gelen durumlar için güvence sağlar. Ayrıca inme, kalp krizi ya da kanser gibi aniden ortaya çıkabilecek tehlikeli hastalıklarda siz sadece iyileşmenize odaklanın diye, sizi ve sevdiklerinizi yüksek sağlık giderleri karşısında güvence altına alır.

Canıma Sağlık Sigortası Teminatları

Canıma Sağlık poliçesi kapsamında Kaza sonucu Vefat , Kaza sonucu sürekli Sakatlık ,Acil Vakalar teminatına ve 5 riskli hastalık teminatını kapsamaktadır. Ayrıca her paket için geçerli olacak şekilde asistans hizmet paketi sunulmaktadır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı:

İş bu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı:

İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimî surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimî maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip, daimî maluliyet sigorta bedeli genel şartlarda yazılı münferit nispetler dahilinde kendisine ödenir.

Hızlı Teklif Al

İletişim bilgilerinizi bırakın hızlı teklif için size en kısa sürede geri dönüş sağlayalım.
Canıma Sağlık Sigorta Teminat Tablosu
TeminatlarıTeminat TipiTeminat LimitiPlan 1Plan 2Plan 3
Kaza Sonucu VefatYıllıkLimitsiz10.000₺25.000₺50.000₺
Kaza Sonucu Sürekli SakatlıkYıllıkLimitsiz10.000₺25.000₺50.000₺
Acil Vakalar TeminatıYıllıkLimitsiz10.000₺15.000₺15.000₺
Riskli Hastalıklar TeminatıAort Hastalıkları Cerrahisi, Kanser, Koroner By-Pass, Böbrek Yetmezliği, İnme10.000₺25.000₺50.000₺
Asistans Hizmet PaketiAdet LimitiÖdeme OranıHizmet İçeriği
Ambulans TeminatıYıllıkLimitsizLimitsiz
Siber DanışmanlıkYıllık1 AdetLimitsiz
KVKK DanışmanlığıYıllık1 AdetLimitsiz
Göz Check UpYıllık1 AdetGöz muayenesi, Göz Dibi Muayenesi, Göz Ölçüm Testi

Acil Durum Halleri:

 1. Suda boğulma: Solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda boğulmaya yol açacak derecede akciğerlere su girişinin olduğu durumlar. 
 2. Trafik kazası: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar. 
 3. Tecavüz 
 4. Yüksekten düşme: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar. 
 5. Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları: 2. maddedeki durumlara ek olarak yapılan işe has acil durumlar. Örn: Zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi ya da kişinin üzerine dökülmesi, parmak, el, ayak, kol veya bacağın kısmen ya da tamamen kopması. 
 6. Elektrik çarpması: Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede ciddi elektrik çarpmaları. 
 7. Donma, soğuk çarpması: Hayati fonksiyonları etkileyecek şoka götürebilecek, uzuvlarda kangren yapabilecek derecede soğuğa maruz kalınması. 
 8. Isı çarpması: Kalp ritmini, tansiyonu ya da bilinç durumunu etkileyecek derecede güneş etkisinde ya da sıcak ortamda kalma durumları.
 9. Ciddi yanıklar: Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek genişlikte ateş, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları. Solunum yollarında daralmaya yol açabilecek derecede duman ya da sıcak hava solunmuş olması. 
 10. Ciddi göz yaralanmaları: Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet yaralanması, künt travma ya da kimyasal madde teması. 
 11. Zehirlenmeler: Olay anında yaşamsal fonksiyonları bozmuş olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan maddelerin ağızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması. 
 12. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları 
 13. Travma sonucu omurga ve alt-üst ekstremite kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan her türlü kırık, çıkık, burkulma ve alçı giderleri, dikiş atılması 
 14. Kalp krizi, hipertansiyon krizleri: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi. 
 15. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri: Geçirilmekte olan astım krizi, ciddi solunum yetersizliği yol açabilecek boğulma, yabancı cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları. 
 16. Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur: Kişinin bilinç durumunda bozulmaya yol açabilecek bayılma, kalp travması gibi durumlar. 
 17. Ani felçler: Beyin kanaması, omurga yaralanması vb. nedenlerle kişinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi. 
 18. Ciddi genel durum bozukluğu: Besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması. 
 19. Yüksek ateş (39.5 üzeri): Zehirlenme, enfeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvülziyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede yükselmesi. Ortalama 39,5°C ve üzeridir. 
 20. Diyabetik ve üremik koma: Diyabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar. Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği diyaliz hastalığı 
 21. Akut batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi, barsak tıkanması ya da düğümlenmesi, safra yollarının taş veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandist, pankreatit gibi ciddi organ iltihaplanmaları, barsak ya da periton arterlerinde tıkanma vb. gibi acil cerrahi müdahale gerektiren, karın içi organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması. 
 22. Akut masif kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar. 
 23. Menenjit, ensefalit, beyin apsesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek bilinç durumunda değişikliklere yol açabilecek beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar. 
 24. Renal kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum. 
 25. Kurşunlanma, Bıçaklanma, Darp: Sigortalının, bilerek ve isteyerek kavgaya karışması sonucu meydana gelmemiş olması şartıyla, organ zedelenmesine, hayati risk içeren ciddi kanamalara veya ilerleyen saatlerde hayatı tehdit edecek derecede genel durum bozulmasına yol açabilecek kesici delici alet yaralanmaları, künt travmalar, yanıkların olduğu durumlar. 
 26. Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları: Baş ağrısı ve kusmayı, bilinç kaybının takip ettiği durumlar.

Tehlikeli Hastalıklar:

 1. Aort Hastalıkları Cerrahisi: Aort damarı kronik hastalıklarının, damarın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması ya da bozuk kısmın greft konularak tedavi edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımlamada bahsedilen aort, damarın akciğerlerdeki kısmı değil, göğüs ve karın bölümüdür. 
 2. Böbrek Yetmezliği: Düzenli peritoneal diyaliz veya hemodiyaliz tedavisi veya böbrek nakli gerektiren, her iki böbreğin önlenemez bir şekilde çalışmamasına sebep olan kronik böbrek hastalıklarının son aşamasıdır. 
 3. İnme: Kafa dışındaki bir sebepten oluşan emboli, kanama veya beyin dokusunun infarktüsü (doku ölümü) gibi nedenlerin sebep olduğu 24 saatten daha uzun bir süre devam eden nörolojik anormal bulguların oluşturduğu bütün selebravasküler olaylardır. Bu nörolojik tablonun kalıcı olduğunun, inmenin başlangıç tarihinden itibaren altı aylık süre içinde yapılan tüm laboratuvar ve radyolojik tetkik sonuçları ile interne edildiği dönemdeki hekim ve hastane raporları doğrultusunda kanıtlanması gerekmektedir. 
 4. Kanser: Kontrol edilemeyen büyüme, habis tümörlerin doku içine ve diğer dokulara yayılması durumudur. Lösemi ve Hodgkin gibi lenf sisteminin habis bozuklukları da kanserdir. İnvaziv melanom hariç tüm deri kanserleri ve invaziv olmayan in situ kanserlerinin tümü kapsam dışıdır. 
 5. Koroner By-Pass: Ciddi göğüs ağrısı geçiren kişilerde iki veya daha fazla koroner arterlerin daralma veya tıkanmasının bir açık kalp ameliyatı ile düzeltilmesi durumudur. Teminatın ödenmesi için ameliyatın gerçekleşmesi gerekmektedir. Ameliyat genel anestezi altında en az iki arter için yapılmalıdır. Sigorta şirketi, ameliyatın gerekliliğinden ameliyatın gerçekleşmesinden önce yapılan Koroner Anjiyografinin sonuçları doğrultusunda emin olacaktır. Sigorta şirketi gerek duyarsa, konsültant hekimlerine danışmak üzere sigortalıdan Koroner Anjiyografi bantlarını talep edebilir. Anjioplasti ve/veya diğer damar içi uygulamalar; key-hole cerrahisi

Asistans Hizmetler:

 1. Göz Check Up: Göz muayenesi- Göz dibi muayenesi-Göz Ölçüm testi 
 2. Siber Hukuki Danışma: İşbu sözleşme kapsamında, Hizmet Ağı içerisinde yer alan Siber Saldırı konusunda uzman hukukçular tarafından yılda 2 defa 30’ar dakika olacak şekilde SİBER RİSK’ler ile karşı karşıya kalındığında, kişileri hukuki ve idari açıdan bilinçlendiren, neler yapılması gerektiği konusunda yönlendiren bir hizmettir. Sigortalının talep etmesi durumunda belge temini ve dilekçe hazırlama hizmeti de SİBER Danışmanlık içerisinde verilmektedir. Tüm görüşmelerimiz müşterilerinizin izni dahilinde kayıt altında saklanarak, gerekli durumda talep eden taraflarca paylaşılabilecektir. Bu hizmet Türkiye genelinde mesai saatlerinde verilmektedir. 
 3. KVKK Danışmanlık Hizmeti: İşbu sözleşme kapsamında, Hizmet Ağı içerisinde yer alan KVKK alanında uzman hukukçular tarafından yılda 2 defa 30’ar dakika olacak şekilde en güncel bilgi ve belgeleri temin edilmesini sağlamaktadır. Sigortalının talep etmesi durumunda belge temini ve dilekçe hazırlama hizmeti de KVKK Danışmanlık içerisinde verilmektedir. 0850 711 09 10 aveonglobalsigorta.com 6 Tüm görüşmelerimiz müşterilerinizin izni dahilinde kayıt altında saklanarak, gerekli durumda talep eden taraflarca paylaşılabilecektir. Bu hizmet Türkiye genelinde mesai saatlerinde verilmektedir.

Uygulama Esasları:

Teminatlar kapsamında Acil durum halleri başlığında belirtilen durumların ortaya çıkışından itibaren ilk 12 saat içerisinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması halinde yapılacak olan ilk müdahale/müşahede, dahili yatış, ameliyat giderleri ve vakaya özel klinik durumunun ilk 12 saat içinde ameliyat veya girişimsel tedaviye elverişli olmadığının doktor raporu ile belgelenmesi halinde oluşacak tedavi masrafları Poliçe Özel ve Genel Şartları kapsamında değerlendirilir 

İşbu poliçe de üç farklı PLAN alternatifleri bulunmaktadır. Seçeceğiniz plana bağlı olarak poliçenin bedel ve içerikleri değişmektedir. 

Her paket için geçerli olacak şekilde asistans hizmet paketi sunulmaktadır. Asistans hizmetler paket içeriği; Göz Check up (Göz muayenesi- Göz dibi muayenesi-Göz Ölçüm testi), Kvkk Danışmanlık Ve Siber Danışmanlık tan oluşmaktadır. Göz Check up hizmeti için 30 günlük bekleme süresi mevcuttur. Asistans hizmet paketleri için randevunuzu 0850 711 09 10 numaralı hattımız üzerinden alabilirsiniz.